Заместник главен готвач

HRSFUTURE

HRSFUTURE

Пълен работен ден
France, Франция
Posted 8 months ago

Ако винаги сте мечтали да живеете и работите в завладяваща планинска местност, а същевременно сте гъвкава личност, която открива своето вдъхновение в предоставянето на отлично обслужване на клиентите и търси нова вълнуваща възможност за кариера, тогава с нетърпение ви очакваме.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПРИДОБИВКИ

 • Началното заплащане е 1500 евро на месец, като са включени разходите по настаняване и храна
 • Транспортните разходи до локацията на курорта се покриват от компанията
 • Началното обучение се провежда в курорта
 • Локация – в цяла Европа, но предимно във Франция, Италия и Австрия
 • Продължителност на договора 2-4 месеца

ЕЖЕДНЕВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 • Подпомагане на главния готвач във всички аспекти на работата в кухнята, като се гарантира спазването на стандартите и качеството на кетъринга
 • Наблюдение и наставничество на останалите членове на кухненския екип
 • Заместване на главния готвач в негово отсъствие и надзор на кухненския екип, гарантирайки поддържането на високи стандарти и професионализъм
 • Съдействие при приготвянето на ястия в съответствие с менюто на компанията, следвайки насоките и политиките относно обслужването и приготвянето на храна
 • Подпомагане при изготвянето на необходимия план за меню за гости с алергии, хранителна непоносимост и диетични изисквания
 • Гарантиране на системното съответствие на кухнята с местното законодателство
 • Екипна работа в отделните смени, която да гарантира отлични работни практики и ефективност
 • Внедряване на правила за здраве и безопасност вкл. Законодателството на COSHH и всички най-добри практики за хигиена на храните
 • Съвместно с главния готвач наблюдение на работата на целия кухненски екип и осигуряване на непрекъснато обучение, за да се гарантира спазването на изискваните стандарти
 • Насърчаване на сплотен екип и хармонична работна среда чрез наставничество и наблюдение на младши служители, за да се подпомогне тяхното лично и професионално развитие
 • Управление на почистването, подготовката и затварянето на кухнята след всяка смяна
 • Гарантиране, че всички кухненски входове и аварийни изходи са поддържани чисти и пътеките се почистват редовно от сняг/ лед
 • Подпомагане на кетъринг доставките, когато е необходимо, както и извършване на кръстосана проверка на поръчките и качеството и отхвърляне на артикули, които не отговарят на стандартите
 • Проявяване на ангажимент по отношение на поръчките, складовите количества и контрола на отпадъците
 • Поддържане на вашата униформа според стандартите на компанията през целия сезон, като същевременно наблюдавате униформените стандарти на младшите служители
 • Съвместно ръководене на седмичните срещи на персонала, с цел информираност за пристиганията през следващата седмица и получаване на всякаква друга важна информация
 • Съдействие при почистване, подготовка и затваряне на кухнята в края на сезона
 • Подпомагане на главния готвач с всякакви допълнителни задължения, когато е необходимо, напр. инвентаризация, документация, управление на бюджета
 • Гарантиране, че очакванията на гостите са надвишени

ИЗИСКВАНИЯ

Всеки кандидат трябва да:

 • бъде жител на Европейския съюз
 • бъде напълно ваксиниран
 • използва свободно английски
 • има навършени 18 години

Ние очакваме също:

 • Доказани умения в кетъринг индустрията

 • Притежаване на втора или по-висока степен според Националната професионална квалификация (NVQ L2)  по Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

 • Опит в обслужването на клиенти

 • Ентусиазирана, жизнена, общителна и приятелски настроена личност, която умее да работи в екип

 • Предишен опит на сезонна работа (желателно)

 • Гъвкав и адаптивен подход към позициите, отговорностите и работното време

 • Стреми се да обучава и споделя знанията си с младши членовете на кухненския екип

Job Features

Job CategoryПерсонал
Salary1,500 евро
Work experience1-3 години
Contract length2-4 месеца

Apply Online

A valid email address is required.
A valid phone number is required.