fbpx
Монтажник на спринклер системи за Ротердам

Нашият клиент е експерт в областта на спринклер системите с повече от 20 години опит. Те инсталират цялостни спринклер системи, като също така предоставят услуги по поддръжка. Качеството и експертизата са техните ключови думи, затова търсят нови колеги със знания и опит в областта.

КАКВО МОЖЕТЕ ДА ОЧАКВАТЕ ОТ НАС?

 • Седмично заплащане от €500 – €550, в зависимост от опита
 • 25 дни платен годишен отпуск
 • 8,33% ваканционна надбавка
 • Пенсионно осигуряване след 8 отработени седмици
 • Настаняване и здравни осигуровки се поемат от компанията
 • Служебен автомобил
 • Приятна и приятелска работна среда

КАКВИ ЩЕ БЪДАТ ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ?

Монтажникът на спринклер системи извършва всички дейности от работните поръчки и/ или техническите чертежи. Такива дейности включват монтаж, демонтаж, подмяна и поддръжка на спринклер системите. Тези системи се използват за транспортиране на вода и защитават сградите по време на пожар. Системата се състои от множество комплекти стоманени тръби с по-голям и по-малък диаметър. Монтажникът на спринклер системи ще изпълнява задачи като пробиване, огъване, шлайфане и т.н.,като ще конструира цялостни и понякога сложни тръбопроводни системи.

КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС?

 • Опит в областта на спринклер системите
 • Свидетелство за управление на МПС категория В
 • Високо ниво на английски език
 • Умеете да работите в екип
 • Имате VCA (може да ви бъде издаден и от компанията)
CNC Стругар/ Фрезист за Ротердам

Ще работите в компания, лидер в индустрията в Холандия, когато става въпрос за CNC обработка. В началото на 70-те години компанията проектира и изгражда първата си валцоваща машина. Оттогава те са придобили повече от 40 години опит в проектирането и изграждането на тези специализирани машини. Силата на компанията е да създава иновации и да изгражда машини изцяло в съответствие с изискванията на клиента.

КАКВО МОЖЕТЕ ДА ОЧАКВАТЕ ОТ НАС?

 • Седмично заплащане от €500 – €550, в зависимост от опита
 • 25 дни платен годишен отпуск
 • 8,33% ваканционна надбавка
 • Пенсионно осигуряване след 8 отработени седмици
 • Настаняване и здравни осигуровки се поемат от компанията
 • Служебен автомобил
 • Приятна и приятелска работна среда

КАКВИ ЩЕ БЪДАТ ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ?

CNC Стругарят/ Фрезистът произвежда самостоятелно прецизни части от листов материал, метални пръти, профили и тръби с помощта на CNC стругови и/ или фрезови машини.

 • Получава работни поръчки от бригадира (като работни планове, чернови и/или устни инструкции)
 • Проверява дали работните поръчки, материалите и (спомагателните) инструменти са правилни и пълни. Всяка неизправност трябва незабавно да се докладва на бригадира/ изпълнителя
 • Използва правилно (спомагателните) инструменти и защитни средства
 • Правилно програмира и управлява машини
 • Умело произвежда завършени и сложни елементи

КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС?

 • Опит в областта на CNC обработката
 • Опит със системата Heidenhain (програмиране и работа)
 • Свидетелство за управление на МПС категория В
 • Високо ниво на английски език
 • Умеете да работите в екип
CNC Стругар за Ротердам

Млада и динамична компания търси CNC стругар. Компанията е основно насочена към химическата индустрия, като поръчките им могат да варират от единични до стотици бройки.

КАКВО МОЖЕТЕ ДА ОЧАКВАТЕ ОТ НАС?

 • Седмично заплащане от €500 – €550, в зависимост от опита
 • 25 дни платен годишен отпуск
 • 8,33% ваканционна надбавка
 • Пенсионно осигуряване след 8 отработени седмици
 • Настаняване и здравни осигуровки се поемат от компанията
 • Служебен автомобил
 • Приятна и приятелска работна среда

КАКВИ ЩЕ БЪДАТ ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ?

CNC Стругарят произвежда самостоятелно (части от) продукти от черни материали, използвайки процеси на обработка, които се реализират със CNC стругова и фрезова машина.

 • Разчита и интерпретира поръчките и работните планове (например CAD-графици) и скици
 • Закрепване и регулиране на детайли на CNC струг
 • Опериране и модифициране на съществуващи CNC програми (операционна система Fanuc)
 • Настройка и работа със CNC струга, извършване на симулации и поправка на всички програмни грешки, които могат да възникнат
 • Проверка и калибриране на измервателното оборудване
 • Завършване и окончателна проверка на детайлите
 • Извършване на ежедневна поддръжка на машините

КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС?

 • Опит в областта на CNC обработката
 • Опит с операционна система Fanuc
 • Свидетелство за управление на МПС категория В
 • Високо ниво на английски език
 • Умения за работа в екип