КАМЕРИЕРКИ/И

Търсим почистващ персонал за добре установен малък хотел, фокусиран върху клиентите, играещи голф, с две помещения (28 стаи) и една (20 стаи), разположени до конферентния център и ресторанта с базирано звено за домакинството. Общият брой на стаите е 48. Хотелът разполага и с ресторант. Сегашният персонал е предимно шведски. Директният мениджър по поддръжката на хотела е швед и участва в ежедневната работа. Целият персонал говори комуникативен английски език.

КАКВО МОЖЕТЕ ДА ОЧАКВАТЕ ОТ НАС?

Заплащане от €15 бруто на час
Минимум 40 часа седмично (възможни са повече часове)
Шведски договор, базиран на самостоятелно осигурителна система
Настаняването се поема от фирмата.
Осигурен е служебен транспорт за закупуване на консумативи на седмична база
Фирмата покрива самолетни билети при пристигане до работното място и напускане в края на договора

КАКВИ ЩЕ СА ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ?

Почистване на стаи в хотела, общо 48 стаи
Почистване на други пространства в хотела
Почистване на външни пространства на хотела
Поддръжка на градината, когато се налага

КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС?

Комуникативен английски, шведски или датски език 
Издръжливост при физическата работа
Добро здравословно състояние
Шофьорска книжка е предимство
Опит в почистването и поглед към детайлите
Опит в работа в хотел е предимство

Всеки кандидат преминава пробен период от максимум 14 дни, през който заплащането е в размер на €17 на час. Трудовият договор се сключва след успешно приключване на изпитателния период.