РАБОТНИК В ЖИВОТНОФЕРМА VÄNERSBORG

КАКВО МОЖЕТЕ ДА ОЧАКВАТЕ ОТ НАС?

Заплащане от €17 бруто на час
Минимум 50 часа седмично (възможни са повече часове)
Шведски договор, основан на система за самостоятелна заетост
Настаняването се поема от фирмата.
Осигурен е транспорт за закупуване на консумативи на седмична база
Фирмата покрива транспортните разходи при пристигане до работното място и напускане в края на договора

КАКВИ ЩЕ СА ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ?

Почистване на мръсните пространства
Боравене със слама
Измиване на конюшни
Хранене
Общи задачи, свързани със селскостопанската работа, като поддръжка и ремонт

КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС?

Комуникативен английски или шведски език
Опит в работата с животни
Издръжливост при физическата работа
Добро здравословно състояние
Шофьорска книжка е предимство
Опитът с шофиране на трактор е предимство

Всеки кандидат преминава пробен период от максимум 14 дни, през който заплащането е в размер на €17 на час. Трудовият договор се сключва след успешно приключване на изпитателния период.