Ebusco е модерна и иновативна компания посветена на разработването, производството и пускането на пазара на изцяло електрически градски и регионални автобуси и свързаната с тях екосистема. Целта на фирмата е да допринесе за по-добра и по-здравословна жизнена среда, като превърне устойчивия транспорт без емисии в стандарт. Ebusco е холандска компания с централен офис в Deurne.

Заедно работим за създаването на чисти градове. 

От скоро компанията набира персонал и от България и в дружеството вече работят над 15 българи. Ebusco увеличава производстеният си капацитет непрекъснато и това позволява на служителите множество възможности за израстване в йерархията на компанията. Дружеството вече работи по изграждането на нов завод във Франция.

Не се изисква предишен опит на подобна позиция, но технияеската грамотност на кандидатите е от голямо значение.

Всичко е за чисти и тихи градове!

Ebusco работи за електрификацията на обществения транспорт с иновативни автобуси с нулеви емисии, като преодолява основните пречки пред електрификацията и като е новатор в индустрията и първи в европейска среда. От 2012 г. произвежда изцяло електрически автобуси със 100% нулеви емисии. Така Ebusco е първата европейска компания, която получава европейски WVTA сертификат за изцяло електрически автобус. С Ebusco 3.0 също така е първата компания в света, която доставя напълно електрически автобуси с обща цена на притежание (TCO) по-ниска от тази на дизеловите автобуси.

Компанията е решена да остане една крачка напред и да запазим водещата си технологична позиция, като продължи да инвестираме в научноизследователска, развойна дейност и най-вече в своите служители.

Ebusco разработва своите най-важни хардуерни и софтуерни иновации вътрешно, с обширен екип от инженери, разработчици на продукти и отдадени професионалисти в научноизследователската и развойна дейност със значителен опит в аерокосмическото и автомобилното производство. Ebusco разработва вътрешни производствени процеси за капиталово ефективно, мащабируемо производство, което осигурява гъвкавост и бързина за следене на пазарните развития и бързо улавяне на възможности.

С помощта на силни, дългосрочни партньорства с различни страни във веригата за доставки можем да повишим гъвкавостта на производството и да намалим рисковете.

Мениджърският екип има опит в дизайна, разработването и производството, съчетан с много добри познания за клиентите. Екипът успешно въведе новаторска космическа технология на пазара на обществен транспорт.

Визия

Насърчаване на прехода към устойчив обществен транспорт

Мисия

Да допринесем за по-добра околна среда чрез осигуряване на безопасни, устойчиви, без емисии и достъпни транспортни екосистеми.

Стойности

Нашите ценности ни ръководят в това как работим заедно, как се държим към клиентите, заинтересованите страни и обществото.
Всички в компанията са отговорни за това.

Почтеност, доверие и овластяване
Ценете хората
Страст за развитие
Фокус върху бъдещия клиент
Постоянни иновации